(klasa) Cl.Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950

zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych

nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami zbiorników wodnych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Artemisietea vulgaris

  Zb.zbiorowisko z Reynoutria japonica (zarośla rdestu ostrokończystego)
  
  Zb.zbiorowisko z Lycium barbarum (zarośla kolcowoju szkarłatnego)
  
  Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris (zarośla lilaka pospolitego)
  
  SubCl.Artemisienea vulgaris
  
    O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)
    
      All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych)
      
        SubAll.Onopordenion acanthii
        
          Ass.Onopordetum acanthii (zespół popłochu pospolitego)
          
          Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii (zespół pięciornika i bylicy piołun)
          
        SubAll.Dauco-Melilotenion
        
          Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris (zespół bylicy i wrotycza pospolitego)
          
          Ass.Berteroetum incanae (zespół pyleńca pospolitego)
          
          Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis
          
          Ass.Echio-Melilotetum (zespół żmijowca i nostrzyków)
          
          Ass.Erysimo-Melilotetum
          
          Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
          
          Ass.Carduetum acanthoidis
          
    O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)
    
      All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach)
      
        Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej)
        
        Ass.Chenopodietum boni-henrici
        
        Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
        
        Ass.Lamio albi-Conietum maculati
        
        Ass.Ivetum xanthifoliae (zespół iwy rzepieniolistnej)
        
  SubCl.Galio-Urticenea
  
    O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)
    
      All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)
      
        Ass.Chaerophylletum bulbosi
        
        Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi (zespół podagrycznika i lepiężnika różowego)
        
        Ass.Chaerophylletum aromatici
        
        Ass.Anthriscetum sylvestris (zespół trybuli leśnej)
        
        Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego)
        
        Ass.Sambucetum ebuli
        
      All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)
      
        Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (zespół czosnaczka i świerząbka gajowego)
        
        Ass.Torilidetum japonicae
        
        Ass.Epilobio-Geranietum robertiani
        
      All.Rumicion alpini
      
        Ass.Rumicetum alpini
        
    O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
    
      All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)
      
        Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
        
        Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium (zespół kanianki i kielisznika zaroślowego)
        
        Ass.Senecionetum fluviatilis
        
        Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
        
        Ass.Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej)
        
      All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
      
        Ass.Urtico-Calystegietum sepium (zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego)
        
        Ass.Calystegio-Eupatorietum (zespół sadźca konopiastego)
        
        Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti
        
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Artemisietea_vulgaris.htm"> Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>