(zespół) Ass.Calystegio-Eupatorietum Görs 1974

zespół sadźca konopiastego
Eupatorietum cannabini R.Tx. 1937
Calystegio-Eupatorietum

03.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calystegio-Eupatorietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calystegio-Eupatorietum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calystegio-Eupatorietum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calystegio-Eupatorietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych) — związek centralny, ChAll. ≡ ChO.

związek wyróżniony przez brak ChAll. » Senecio fluviatilis  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek