(zespół) Ass.Calystegio-Eupatorietum Görs 1974

zespół sadźca konopiastego
Eupatorietum cannabini R.Tx. 1937
Calystegio-Eupatorietum
03.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calystegio-Eupatorietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calystegio-Eupatorietum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calystegio-Eupatorietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calystegio-Eupatorietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych) ⇒ związek centralny, ChAll. ≡ ChO.

związek wyróżniony przez brak ChAll. » Senecio fluviatilis

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące