(związek) All.Convolvulion sepium R. Tx. 1947 em. Th. Müller 1981

związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Convolvulion sepium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulion sepium — związek centralny, ChAll. ≡ ChO.

związek wyróżniony przez brak ChAll. » Senecio fluviatilis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Convolvulion sepium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące