(rząd) O.Convolvuletalia sepium R.Tx. 1950

zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych

odpowiada siedlisku „... ziołorośla nadrzeczne (6430)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Convolvuletalia sepium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium

 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Convolvuletalia sepium — w stosunku do Glechometalia

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Convolvuletalia sepium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek