(rząd) O.Convolvuletalia sepium R.Tx. 1950

zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych

odpowiada siedlisku „... ziołorośla nadrzeczne (6430)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Convolvuletalia sepium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium

Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Euphorbia palustris (wilczomlecz błotny)[?]
Calystegia sepium (kielisznik zaroślowy)
 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Convolvuletalia sepium — w stosunku do Glechometalia

Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Poa palustris (wiechlina błotna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Convolvuletalia sepium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

Fallopia dumetorum (rdest zaroślowy)
Sisymbrium strictissimum (stulisz sztywny)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Galium aparine (przytulia czepna)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Convolvuletalia_sepium.htm"> Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>