(zespół) Ass.Rudbeckio-Solidaginetium R.Tx. et Raabe 1950

zespół rudbekii i nawłoci późnej
Rudbeckio-Solidaginetium
06.07.2005 copyright © by Piotr Sikorski
Rudbeckio-Solidaginetium
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
Solidago gigantea (nawłoć późna)
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)

Cucubalus baccifer (wyżpin jagodowy)
Saponaria officinalis (mydlnica lekarska)
Cuscuta europaea (kanianka pospolita)
Cuscuta gronovii (kanianka amerykańska)
Aster lanceolatus (aster lancetowaty)
Aster parviflorus (aster drobnokwiatowy)
Aster ×salignus (aster wierzbolistny)
Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)

Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Euphorbia palustris (wilczomlecz błotny)[?]
Calystegia sepium (kielisznik zaroślowy)
 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

Fallopia dumetorum (rdest zaroślowy)
Sisymbrium strictissimum (stulisz sztywny)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Galium aparine (przytulia czepna)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Rudbeckio-Solidaginetium.htm"> Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>