(zespół) Ass.Rudbeckio-Solidaginetium R.Tx. et Raabe 1950

zespół rudbekii i nawłoci późnej
Rudbeckio-Solidaginetium
06.07.2005 copyright © by Piotr Sikorski
Rudbeckio-Solidaginetium
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rudbeckio-Solidaginetium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące