(zespół) Ass.Asperulo-Calystegietum sepium (Steff. 1930) R.Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Asperulo-Calystegietum sepium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Asperulo-Calystegietum sepium

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Asperulo-Calystegietum sepium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące