(zespół) Ass.Senecionetum fluviatilis (Zahlheim. 1979) Th. Müller in Oberd. et all. 1983

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Senecionetum fluviatilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Senecionetum fluviatilis — ChAll. mają tu optimum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Senecionetum fluviatilis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Senecionetum fluviatilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące