(zespół) Ass.Senecionetum fluviatilis (Zahlheim. 1979) Th. Müller in Oberd. et all. 1983

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Senecionetum fluviatilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Senecionetum fluviatilis — ChAll. mają tu optimum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Senecionetum fluviatilis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Senecionetum fluviatilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek