(rząd) O.Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975

nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych
Glechometalia hederaceae

18.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Glechometalia hederaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glechometalia hederaceae

 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Glechometalia hederaceae — w stosunku do O.Convolvuletalia sepium

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Glechometalia hederaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek