(rząd) O.Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975

nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych
Glechometalia hederaceae
18.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Glechometalia hederaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glechometalia hederaceae

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Glechometalia hederaceae — w stosunku do O.Convolvuletalia sepium

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Glechometalia hederaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące