(związek) All.Rumicion alpini Klika et Hadač 1944

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Rumicion alpini

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Rumicion alpini

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Rumicion alpini

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Rumicion alpini

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Rumicion alpini

  Ass.Rumicetum alpini