(związek) All.Alliarion Oberd. (1957) 1962

cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alliarion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alliarion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Alliarion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alliarion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące