(zespół) Ass.Torilidetum japonicae Lohm. in Oberd. et all. 1967 ex Görs et Th. Müller 1969

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Torilidetum japonicae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Torilidetum japonicae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Torilidetum japonicae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące