(zespół) Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohm. 1949

zespół czosnaczka i świerząbka gajowego
Alliario-Chaerophylletum bulbosi (Kreh. 1935) Lohm. 1949
Alliario-Chaerophylletum temuleti
20.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli — ChO. mają tu optimum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące