(zespół) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani Lohm. in Oberd. et all. 1967 ex Görs et Müller 1969

Epilobio-Geranietum robertiani
05.06.2005 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące