(związek) All.Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967

zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Aegopodion podagrariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Aegopodion podagrariae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Aegopodion podagrariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Aegopodion podagrariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące