(zespół) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933

zespół podagrycznika i lepiężnika różowego
Aegopodio-Petasitetum hybridi R.Tx. 1949
Phalarido-Petasitetum hybridi

28.03.2007 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

regionalnie w Karpatach » Petasites kablikianus  

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)

jest to naturalny pierwotny biotop jasnota biała (Lamium album)  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek