(zespół) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933

zespół podagrycznika i lepiężnika różowego
Aegopodio-Petasitetum hybridi R.Tx. 1949
Phalarido-Petasitetum hybridi
28.03.2007 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

Petasites hybridus (lepiężnik różowy)
regionalnie w Karpatach » Petasites kablikianus

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące