(zespół) Ass.Anthriscetum sylvestris Hadač 1978

zespół trybuli leśnej
Anthriscetum sylvestris
17.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski
Anthriscetum sylvestris

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Anthriscetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Anthriscetum sylvestris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Anthriscetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące