(zespół) Ass.Anthriscetum sylvestris Hadač 1978

zespół trybuli leśnej
Anthriscetum sylvestris

17.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski

Anthriscetum sylvestris

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Anthriscetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Anthriscetum sylvestris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Anthriscetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)

jest to naturalny pierwotny biotop jasnota biała (Lamium album)  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek