(zespół) Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (R.Tx. 1963 n.n.) em. Dierschke 1974

zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego
Agropyro repentis-Aegopodietum R.Tx. 1963 p.p. · Urtico-Aegopodietum podagrariae R.Tx. 1963 ex Görs 1968
Urtico-Aegopodietum podagrariae
12.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Urtico-Aegopodietum podagrariae
Urtico-Aegopodietum podagrariae
Urtico-Aegopodietum podagrariae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae — zespół centralny, =ChAll.

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące