(zespół) Ass.Berteroetum incanae Siss. et Tideman in Siss. 1950

zespół pyleńca pospolitego
Centaureo-Berteroetum Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Berteroetum incanae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Berteroetum incanae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Berteroetum incanae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Berteroetum incanae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Dauco-Melilotenion — brak ChSAll. i DSAll. SubAll.Onopordenion acanthii

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris — słabe, przenoszące

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek