(zespół) Ass.Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987

ols porzeczkowy (ols typowy)
Carici elongatae-Alnetum Koch 1925 p.p. · Ribo nigri-Alnetum anonim

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

Ribes nigrum (porzeczka czarna)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum — + przechodzące z Alno-Padion; drzewostan olszowy, czasem z jesionem i regionalnie ze świerkiem

Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ribeso nigri-Alnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

Carex elongata (turzyca długokłosa)
 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)

Betula humilis (brzoza niska)
Myrica gale (woskownica europejska)
Salix aurita (wierzba uszata)
Salix cinerea (wierzba szara)
Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Ribes nigrum (porzeczka czarna)
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
Lycopus europaeus (karbieniec pospolity)
Carex elongata (turzyca długokłosa)
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Trichocolea tomentella (rzęsienica kutnerowata [wątrobowiec])
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) Ass.Ribeso nigri-Alnetum

  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum comaretosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna)
    
  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum typicum (ols porzeczkowy typowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum typicum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna)
    
  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum (ols porzeczkowy śledziennicowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum chrysosplenietosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna)
    
  SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum (ols porzeczkowy żywokostowy)
  
    odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. środkowoeuropejska (ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska)
    
    odm.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum odm. subkontynentalna (ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna)
    
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.05.2011 · powstała/was created 17.05.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Ribeso_nigri-Alnetum.htm"> Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>