takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Epilobium obscurum Schreb.

wierzbownica rózgowata
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
02.07.2010, źródlisko rz. Centurii, Hutki-Kanki, Wyż, Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
starsza siewka z kilkoma parami liści
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
pokrój

opis

Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
przekrój kwiatu 3D||
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
pąk kwiatowy, hypancjum z pojedynczymi włoskami gruczołowymi 3D|| 3D||
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
owoc 3D||
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
łodyga w dole pędu, listewki i linie owłosienia, węzeł 3D||
Bylina zielna. Kłącza naziemne długie, o długich międzywęźlach, przeciętnej grubości lub zgrubiałe, czasem rozgałęzione, tworzą się po zakończeniu kwitnienia lub w czasie kwitnienia, liście na kłączu w parach, ogonkowe, ciemnozielone, często zaczerwienione, górny zwykle większy od dolnego, na końcu skupione w różyczkę z liśćmi większymi (ok. 4 cm długości) o płaskich, pochewkowatych, ogonkach.

space

Łodyga wzniesiona lub na krótkim odcinku u podstawy podnosząca się, (15)20-80(100) cm wysokości, pojedyncza do silnie rozgałęziającej się, boczne rozgałęzienia łukowato wznoszące się, rzadziej wyprostowane, wiotka, nieco spłaszczona, z (2-)4 ±wystającymi, wąskimi, omszonymi, liniami zbiegającymi od nasady liści; w dole naga, w górze, zwłaszcza w obrębie kwiatostanu krótko przylegająca owłosiona; ciemnozielona lub zaczerwieniona; szczyt łodygi przed kwitnieniem nieco zwieszający się.
Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata)
łodyga w górze pędu 3D||

Dolne liście łodygowe naprzeciwległe, górne skrętoległe, różnej szerokości, podługowatolancetowate do lancetowatych dolne czasem bardziej krępe jajowatolancetowate, 2-7(8) cm długości i 8-18 mm szerokości, szczyt stopniowo zwężony w ±tępy wierzchołek, nasada zaokrąglona, siedząca lub z wyraźnym krótkim ogonkiem, środkowe liście łodygowe czasem nieco zbiegające po trzonie; brzeg blaszki liściowej mniej lub bardziej wyraźnie ząbkowane lub piłkowanoząbkowane, z każdej strony blaszki (8)10-25 ząbków, dolne liście nagie, górne na brzegu i spodniej stronie na żyłkach rzadko omszone; liście ciemnozielone, z wierzchu matowe; widoczne ok. 5 par nerwów bocznych, nerwacja dalszych rzędów niewidoczna.

space

Działki 3-4 mm długości, lancetowate, szpiczaste, szaro omszone.

space

Pylniki 0.5-0.6(0.7) mm długości. Szyjka słupka (1.5)2-3× dłuższa od niepodzielonego, maczugowatego znamienia.

Torebki 4-6(7) cm długości, tak jak i zalążnie krótko przylegająco szaro owłosione.

Nasiona (0.9)1.0-1.1 mm długości, w zarysie odwrotniejajowate, na szczycie zaokrąglone, podstawa ciemniejsza, ±nagle zwężająca się i szpiczasta, bez prześwitującego rąbka; łupina nasienna gęsto, krótko, brodawkowana.

space

uwagi

Przy oznaczaniu trzeba starannie odróżnić od dwóch pozostałych gatunków kręgu Epilobium tetragonum agg.: wierzbownicy czworobocznej (Epilobium adnatum) i wierzbownicy Lamy'ego (Epilobium lamyi), a także od wierzbownicy czworobocznej (Epilobium adnatum).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek niezbyt częsty ale i nie rzadki na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100702.1.and - Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata); źródlisko rz. Centurii, Hutki-Kanki, Wyż, Krakowsko-Częstochowska
100702-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/źródlisko rz. Centurii, Hutki-Kanki, Wyż, Krakowsko-Częstochowska/ #9
znalezisko 20100000.swM_1.10 - Epilobium obscurum (wierzbownica rózgowata); Wrocław
100000-swM_1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/rośliny wyrosłe w fitotronie na próbce gleby z ugoru/ #28, 13.3D