takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa subcaerulea Sm.

wiechlina równoplewa
Poa humilis Hoffm. · Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindm.) H. Lindb.
na stronie — występowanie · znaleziska