takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.211); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

sasanka łąkowa
Pulsatilla nigricans Stoerck
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
03.05.2016, Suwalszczyzna; copyright © by Jerzy Kruk XL
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
Pulstailla pratensis
Pulstailla pratensis
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Pulsatilla (sasanka)kl 1801
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
kielich stulony, końce płatków odgięte
Bylina kłączowa. Wysokość głąbika w czasie kwitnienia 8-25 cm a w czasie owocowania do 45 cm. Wszystkie części rośliny silnie owłosione.

space

Liście odziomkowe pierzastosieczne pocięte na bardzo liczne (ok. 150) wąskie łatki szerokości 0.7-1.5mm, takie same jak u liści podkwiatowych.

space

Roślina trująca, zwiera ranunkulinę.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.211 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje rzadko na niżu Polski. Murawy o charakterze kserotermicznym, w widnych borach sosnowych, na różnego typu glebach płytkich, piaszczystych, kamienistych, suchych, w miejscach słonecznych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Pulsatilla pratensis ssp. nigricans

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
W tym taksonie są ujmowane formy sasanki łąkowej (Pulsatilla pratensis) o ciemnofioletowych kwiatach. Ta zmienność nie ma znaczenia taksonomicznego. Ciemna forma występuje w różnych populacjach obok form z jaśniej zabarwionymi kwiatami [16.4IIs44].

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090419.1.jkr - Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); Kraków-Bodzów
090419-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Bodzów/ #3
znalezisko 20050523.2.bg - Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); przydrożne murawy przy szosie Tarnowa – Kościelec
050523-2
leg. Błażej Gierczyk
/przydrożne murawy przy szosie Tarnowa – Kościelec/ #4
znalezisko 20160503.1.jkr - Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); Suwalszczyzna
160503-1
leg. Jerzy Kruk
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 00010000.350.mr; Suwalszczyzna
350
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #6