atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Vicia sativa L. ssp. sativa

wyka siewna typowa wyka jara
Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
07.2011, Laskowice gm. Korczew woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:wyki krótkoszypułowekl 155
Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
26.04.2020, teren kolejowy
Roślina jednoroczna. Pędy wzniesione, podnoszące się lub pnące się, 30 – 60 (90) cm długości. Łodygi kanciaste, nagie lub wyłysiałe.

space

Strąki 7 – 10 mm szerokości, dojrzałe wzniesione, w różnych odcieniach brązowego, zwykle krótko owłosione. Nasiona (3) 4 – 6.5 (7.5) mm średnicy, gładkie; znaczek bez obrzeżenia, zajmuje 1/8 – 1/5 obwodu nasiona.

space

występowanie

Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
29.05.2020, teren kolejowy
Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
29.05.2020, teren kolejowy
wystepowanie
o mapie występowania
Często uprawiana roślina paszowa, dziczejąca: chwast w uprawach, łąki, ugory, nasypy, pastwiska, przydroża, zakrzaczenia, tereny ruderalne, trawniki. We florze jako najpewniej archeofit zawleczony przez ludzi lub stary kenofit.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190522.1.konrad_kaczmarek - Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa); woj. łódzkie, pow. sieradzki
190522-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Vicia sativa ssp. sativa (wyka siewna typowa)
🌱
Uprawiana na zielony nawóz (dobrze tłumi chwasty, poprawia strukturę gleby, wiąże azot atmosferyczny) jako międzyplon ozimy (wymarza). Uprawia się też na paszę (kiszonki) i dla wypasu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
Niskie wymagania glebowe i cieplne. Najkorzystniejsze warunki dla uprawy są na glebach ciężkich, zasadowych, dostatecznie wilgotnych. Źle znosi suszę. Sprawdza się w chłodnych, wilgotnych warunkach górskich.