(zespół) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müll. 1961

zespół bodziszka i koniczyny alpejskiej
Geranio-Trifolietum alpestris

03.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Geranio-Trifolietum alpestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Geranion sanguinei (kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów) — + ChAss.

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)