(związek) All.Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Loiseleurio-Vaccinion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Loiseleurio-Vaccinion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Loiseleurio-Vaccinion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Loiseleurio-Vaccinion

  Ass.Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe)