(rząd) O.Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Cladonio-Vaccinietalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Cladonio-Vaccinietalia

  All.Loiseleurio-Vaccinion
  
    Ass.Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe)