(zespół) Ass.Cladonio-Pinetum Juraszek 1927

bór sosnowy suchy (bór chrobotkowy, śródlądowy bór suchy)

odpowiada siedlisku „sosnowy bór chrobotkowy (91T0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Cladonio-Pinetum
14.07.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cladonio-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cladonio-Pinetum

Ptilidium ciliare (rzęsiak pospolity [wątrobowiec])
Cladonia arbuscula (chrobotek leśny [porost])
Cladonia furcata ([porost])
Cladonia gracilis ([porost])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cladonio-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita)
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Cladonio-Pinetum, Ass.Empetro nigri-Pinetum
Cladonia rangiferina (chrobotek reniferowy [porost])
Cladonia arbuscula (chrobotek leśny [porost])
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum
Rumex acetosella (szczaw polny)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
Juniperus communis ssp. communis (jałowiec pospolity typowy)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Cladonio-Pinetum.htm"> Cladonio-Pinetum (bór sosnowy suchy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>