(podzwiązek) SubAll.Dicrano-Pinenion Seibert in Oberd. (ed.) 1992

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Dicrano-Pinenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Dicrano-Pinenion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Dicrano-Pinenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)