(zespół) Ass.Leucobryo-Pinetum W.Mat. (1962) W.Mat. et J.Mat. 1973

subatlantycki bór sosnowy świeży (suboceaniczny bór świeży)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Leucobryo-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Leucobryo-Pinetum — ChAll. (reg.)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Leucobryo-Pinetum

Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
Deschampsia flexuosa (śmiałek pogięty)
Leucobryum glaucum (bielistka sina [mech])
Hypnum cupressiforme (rokiet cyprysowy [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Leucobryo-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita)
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
Juniperus communis ssp. communis (jałowiec pospolity typowy)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Molinio caeruleae-Pinetum
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
Luzula pilosa (kosmatka owłosiona)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Molinio caeruleae-Pinetum
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
Leucobryum glaucum (bielistka sina [mech])
 

Stałość częściej stwierdzanych gatunków (na podstawie 577 zdjęć) [7]
Ass.Leucobryo-Pinetum

space_elw