(związek) All.Dicrano-Pinion W.Mat. 1962

bory sosnowe

acido-, oligo- i mezofilne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek i mezofilnych mszaków

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Dicrano-Pinion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Dicrano-Pinion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Dicrano-Pinion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)