(zespół) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929

bór sosnowy bagienny (kontynentalny bór bagienny, sosnowy bór bagienny)

odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
01.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
XL
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

Ledum palustre (bagno zwyczajne)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

Oxycoccus palustris (żurawina błotna)
Eriophorum vaginatum (wełnianka pochwowata)
Aulacomnium palustre (mochwian (próchniczek) błotny [mech])
+ z Cl. Oxycocco-Sphagnetea  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita)
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Vaccinio_uliginosi-Pinetum_sylvestris.htm"> Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (bór sosnowy bagienny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>