(zbiorowisko) Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (bór sosnowy bagienny)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)