(zespół) Ass.Empetro nigri-Pinetum (Libb. et Siss. 1939 n.n.) Wojt. 1964

nadmorski bór sosnowy (nadmorski bór bażynowy)
Empetro nigri-Pinetum
02.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro nigri-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Empetro nigri-Pinetum

Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Listera cordata (listera sercowata)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Empetro nigri-Pinetum

Empetrum nigrum (bażyna czarna)
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec (nibybrodawkowiec) czysty (jasnozielony) [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Empetro nigri-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita)
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Cladonio-Pinetum, Ass.Empetro nigri-Pinetum
Cladonia rangiferina (chrobotek reniferowy [porost])
Cladonia arbuscula (chrobotek leśny [porost])
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Empetro_nigri-Pinetum.htm"> Empetro nigri-Pinetum (nadmorski bór sosnowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>