takson uprawiany [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt.

świdośliwa olcholistna
AmelanchierAmelanchierświdośliwka Lamarcka (Amelanchier ×lamarckii)świdośliwka jajowata (Amelanchier ovalis)
skróty
🌸🌱
Amelanchier alnifolia (świdośliwa olcholistna)
Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Amelanchier alnifolia (świdośliwa olcholistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Amelanchier (świdośliwa)kl 4705

występowanie

Krzew owocowy i ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1811r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny o niskich wymaganiach siedliskowych. Dawniej stosowany w podszycie lasów jako gatunek o znaczeniu fitomelioracyjnym i biocenotycznym.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych środkowej Wielkopolski.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

≈ odmiany i dostępność (#4/4)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #4)