atlas-roslin.pl

Ligularia sibirica (L.) Cass.

języczka syberyjska
Senecio cacaliifolius Sch.Bip.
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
19.07.2008, torfowisko węglanowe k/Borzykowa (okolice Buska-Zdroju); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.405 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Składnik rodzimej flory, relikt polodowcowy, element subarktyczno-syberyjski.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
🌱
💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny
wysokość: 1 – 1.5 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba wilgotna lub gleba mokra • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie: