(zespół) Ass.Atriplicetum tataricae Ubriszy 1949

zespół łobody szarej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Atriplicetum tataricae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Atriplicetum tataricae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Atriplicetum tataricae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sisymbrion officinalis (zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sisymbrietalia (zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)