(zespół) Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) J.Mat. 1977

karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum)

Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)[piętrowo]
Mnium spinosum (merzyk ciernisty [mech])[piętrowo]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum)

Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
Prenanthes purpurea (przenęt purpurowy)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)
Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
Homogyne alpina (podbiałek alpejski)
Hieracium transsilvanicum
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Listera cordata (listera sercowata)
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
Picea abies (świerk pospolity)
Barbilophozia floerkei ([wątrobowiec])
Sphagnum girgensohnii (torfowiec Girgenshohna[mech])
Mnium spinosum (merzyk ciernisty [mech])
Hylocomiastrum umbratum (leśniak cienisty [mech])
Rhytidiadelphus loreus (fałdownik rzemienny [mech])
Plagiothecium undulatum (płaszczeniec marszczony [mech])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum, Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum, Ass.Abieti-Piceetum (montanum), Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum
Gentiana asclepiadea (goryczka trojeściowa)
Luzula sylvatica (kosmatka olbrzymia)
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Hylocomiastrum umbratum (leśniak cienisty [mech])
Rhytidiadelphus loreus (fałdownik rzemienny [mech])
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Bazzanio-Piceetum, Ass.Abieti-Piceetum (montanum), Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum, Ass.Abietetum polonicum
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)
Abies alba (jodła pospolita)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Bazzanio-Piceetum, Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum, Ass.Querco-Piceetum, Ass.Abieti-Piceetum (montanum), Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum, Ass.Abietetum polonicum
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Querco-Piceetum, Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum, Ass.Abietetum polonicum
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Fragaria vesca (poziomka pospolita)
Epilobium montanum (wierzbownica górska)
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
Mycelis muralis (sałatnik leśny)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum
Viola biflora (fiołek dwukwiatowy)
Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Valeriana tripteris (kozłek trójlistkowy)
Mnium spinosum (merzyk ciernisty [mech])
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Galio_rotundifolii-Piceetum_(carpaticum).htm"> Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>