(związek) All.Piceion abietis Pawł. et all. 1928

bory świerkowe i jodłowe

Zbiorowiska lasów iglastych występujące w kontynentalno-borealnym zasięgu oraz w wyższych piętrach górskich.; odpowiada siedlisku „góskie bory świerkowe (9410)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Piceion abietis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis

Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)
Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
Homogyne alpina (podbiałek alpejski)
Hieracium transsilvanicum
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Listera cordata (listera sercowata)
Luzula luzulina (kosmatka żółtawa)
Picea abies (świerk pospolity)
Barbilophozia floerkei ([wątrobowiec])
Sphagnum girgensohnii (torfowiec Girgenshohna[mech])
Mnium spinosum (merzyk ciernisty [mech])
Hylocomiastrum umbratum (leśniak cienisty [mech])
Rhytidiadelphus loreus (fałdownik rzemienny [mech])
Plagiothecium undulatum (płaszczeniec marszczony [mech])
 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Piceion abietis

Luzula sylvatica (kosmatka olbrzymia)
Huperzia selago (wroniec widlasty)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Dryopteris dilatata agg. (nerecznica szerokolistna (agg.))
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Piceion abietis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Piceion abietis

  SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
  
    GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
    
      Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
      
      Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
      
      Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
      
      Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
      
    GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
    
      Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
      
      Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
      
  SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
  
    Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
    
    Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
    
    Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
    
    Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
    
    Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum (bór wilgotny trzcinnikowy)
    
  SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
  
    Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
    
    Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
    
    Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)
    
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Piceion_abietis.htm"> Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>