(rząd) O.Eragrostietalia J.Tx. 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Eragrostietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Eragrostietalia

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Eragrostietalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Eragrostietalia

  All.Eragrostion
  
    Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum