(zespół) Ass.Rhynchosporetum albae Koch 1926

mszar dolinkowy z przygiełką białą
Rhynchosporetum albae (mszar dolinkowy z przygiełką białą)

27.07.2013, Bory Dolnośląskie; copyright © by Piotr Kobierski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rhynchosporetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rhynchosporetum albae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rhynchosporetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Rhynchosporion albae (dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Scheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]