(zespół) Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris J. Herbich 1993

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caucalidion lappulae (zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)