(rząd) O.Centauretalia cyanii R.Tx. 1950

zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu
Secalietea Br.-Bl. 1951 · Secalinion (Luquet 1926) Br.-Bl. 1931 in Kornaś 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Centauretalia cyanii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Centauretalia cyanii

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Centauretalia cyanii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)