(zespół) Ass.Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaś 1950

zespół wyki czteronasiennej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Vicietum tetraspermae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vicietum tetraspermae

Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)
Vicia tetrasperma (wyka czteronasienna)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Vicietum tetraspermae

Veronica hederifolia agg. (przetacznik bluszczykowy (agg.))
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Vicietum tetraspermae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis

Aphanes arvensis (skrytek polny)
Veronica hederifolia agg. (przetacznik bluszczykowy (agg.))
 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych)

Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu)

Consolida regalis (ostróżeczka polna)
Papaver rhoeas (mak polny)
Agrostemma githago (kąkol polny)
Vicia villosa (wyka kosmata)
Vicia sativa (wyka siewna)
Valerianella dentata (roszpunka ząbkowana)
Valerianella locusta (roszpunka warzywna)
Valerianella rimosa (roszpunka bruzdkowana)
Lithospermum arvense (nawrot polny)
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Centaurea cyanus (chaber bławatek)
Anthemis arvensis (rumian polny)
Lolium temulentum (życica roczna)
Avena fatua (owies głuchy)
Bromus secalinus (stokłosa żytnia)
Bromus arvensis (stokłosa polna)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)

Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
Spergula arvensis (sporek polny)
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)
Polygonum aviculare s.l. (rdest ptasi (s.l.))[var.]
Viola arvensis (fiołek polny)
Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa)[ssp. segetum]
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
Thlaspi arvense (tobołki polne)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)
Anchusa arvensis (farbownik polny)
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Linaria repens (lnica kreskowana)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Galeopsis tetrahit (poziewnik szorstki)[var. arvensis]
Galeopsis speciosa (poziewnik pstry)
Matricaria perforata (maruna bezwonna)
Crepis tectorum (pępawa dachowa)
Lapsana communis (łoczyga pospolita)