(zespół) Ass.Arnoserido-Scleranthetum (Edouard 1925) R.Tx. 1937

zespół chłodka i czerwca rocznego
Teesdaleo-Arnoseridetum (Malc. 1929) R.Tx. 1937
Arnoserido-Scleranthetum
11.06.2011, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arnoserido-Scleranthetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arnoserido-Scleranthetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Arnoserido-Scleranthetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arnoserido-Scleranthetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Arnoseridenion minimae