(zespół) Ass.Caricetum davallianae Dutoit 1924 em. Görs 1963

zespół turzycy Davalla

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum davallianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum davallianae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Caricetum davallianae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum davallianae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]