(zespół) Ass.Galio odorati-Fagetum Rübel (1930) ex Sougnez et Thill 1959

żyzna buczyna niżowa (żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego)
Fagetum boreoatlanticum Tx. 1937 · Melico-Fagetum auct. polon.
Galio odorati-Fagetum
06.05.2005 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Galio odorati-Fagetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Galio odorati-Fagetum

Dentaria bulbifera (żywiec cebulkowy)[regionalnie]
Melica uniflora (perłówka jednokwiatowa)[regionalnie]
Festuca altissima (kostrzewa leśna)[regionalnie]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Galio odorati-Fagetum

Quercus petraea (dąb bezszypułkowy)[słabo]
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Galio odorati-Fagetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)

Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Melica uniflora (perłówka jednokwiatowa)
Festuca altissima (kostrzewa leśna)[optimum]
 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
Dentaria bulbifera (żywiec cebulkowy)
Dentaria glandulosa (żywiec gruczołowaty)
Dentaria enneaphyllos (żywiec dziewięciolistny)
Prenanthes purpurea (przenęt purpurowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)[?]
Hordelymus europaeus (jęczmieniec zwyczajny)
Melica uniflora (perłówka jednokwiatowa)[?]
Festuca altissima (kostrzewa leśna)
Festuca drymeia (kostrzewa górska)
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Galium odoratum (przytulia wonna)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Veronica montana (przetacznik górski)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Gagea minima (złoć mała)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty [mech])
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)
Ranunculus auricomus (jaskier różnolistny)
Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Ribes alpinum (porzeczka alpejska)
Acer platanoides (klon pospolity)
Acer campestre (klon polny)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
Salvia glutinosa (szałwia lepka)
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
Scilla bifolia (cebulica dwulistna)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Carex digitata (turzyca palczasta)
Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna)
Melica nutans (perłówka zwisła)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Galio_odorati-Fagetum.htm"> Galio odorati-Fagetum (żyzna buczyna niżowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>