(podzwiązek) SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion Oberd. 1961

las jodłowy

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

SubAll.Luzulo-Fagenion, SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion, SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion, SubAll.Cephalanthero-Fagenion
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion, SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion

  Zb.Abies alba-Oxalis acetosella (eutroficzne lasy jodłowe)