(zbiorowisko) Zb.Schoenus ferrugineus (Fijałk. 1960) Pałcz. 1964

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Schoenus ferrugineus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Schoenus ferrugineus

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Schoenus ferrugineus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]