(zespół) Ass.Schoenetum nigricantis (Allorge 1922) Koch 1926

zespół marzycy czarniawej
Orchido-Schoenetum nigricantis Oberd. 1957

odpowiada priorytetowemu siedlisku „torfowiska nakredowe ... (7210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Schoenetum nigricantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Schoenetum nigricantis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Schoenetum nigricantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]