atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960

żyzna młaka górska
Valeriano-Caricetum flavae
01.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski
Valeriano-Caricetum flavae
XL
Valeriano-Caricetum flavae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Valeriano-Caricetum flavae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Valeriano-Caricetum flavae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Valeriano-Caricetum flavae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) ⇒ ChO.